abeceda a OBRÁZKY

12,00

Montessori edukatívna pomôcka
Kartičky abecedy s písmenami z machovej gumy. Sú teda hmatové a dieťa si môže jeho tvar prejsť prstom. Písmená sú nalepené na zalaminovanej kartičke, na ktorej je zobrazený obrázok, ktorého názov sa začína na dané písmeno.
Ružové kartičky sú spoluhlásky a modré kartičky sú samohlásky.
Vzdelávacia pomôcka obsahuje 26 písmen.