• Volám sa Dominika a Montessori vzdelávaniu som sa aktívne začala venovať už počas môjho štúdia na vysokej škole.

  • Od roku 2012 som postupne absolvovala viacero kurzov zameraných na Montessori a jeho využitie vo vzdelávaní a pri výchove detí (foto nižšie).

  • Mám aj praktické skúsenosti s Montessori vzdelávaním prostredníctvom pôsobenia v Materskom centre Bambino v Poprade (foto vpravo).

  • Ručnej výrobe vzdelávacích Montessori pomôcok sa venujem od roku 2017 ako živnostník.

  • Jeden z mojich obľubených citátov M. Montessori je: “Človek v práci tvorí sám seba”.