• Volám sa Dominika a Montessori vzdelávaniu som sa aktívne začala venovať už počas môjho štúdia na vysokej škole.

  • Od roku 2012 som postupne absolvovala viacero kurzov zameraných na Montessori a jeho využitie vo vzdelávaní a pri výchove detí (foto nižšie).

  • Mám aj praktické skúsenosti s Montessori vzdelávaním prostredníctvom dlhoročného pôsobenia v Materskom centre Bambino v Poprade (foto vpravo).

  • Ručnej výrobe vzdelávacích Montessori pomôcok sa venujem od roku 2017 ako živnostník (údaje nájdete nižšie).

  • Jeden z mojich obľubených citátov M. Montessori je: “Človek v práci tvorí sám seba”.

O mojej živnosti

Názov: Dominika Copušová

Sídlo: Tajovského 2605/18, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO: 50754645

DIČ: 1084588571 (nie som platiteľ DPH)

Registrácia: 2. 3. 2017 pod č. 740-32985 v ŽR OÚ v Poprade