Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté údaje budú v zmysle európskeho nariadenia o ochrane osobých údajov (GDPR) použité výhradne v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a budú spracované výlučne za účelom realizácie dodania tovaru. Je nevyhnutné, aby kupujúci predávajúcemu tieto údaje poskytol, v opačnom prípade nie je možné uzatvoriť zmluvu ani dodať tovar. Predávajúci sa zaväzuje požadovať od kupujúceho len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné k uzavretiu zmluvy a následného dodania tovaru (meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo). Zároveň sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebude následne používať na zasielanie ponúk, reklamy a na žiadne iné účely a ani poskytovať tretím osobám s výnimkou prepravnej služby, ktorou je v tomto prípade Slovenská pošta, a.s. a Zásielkovňa.sk.