Skladanie slov

10,00

Montessori edukačná pomôcka.

Táto pomôcka je vytvorené s myšlienkou prvého spájania písmen a vytvárania slov. Deti majú k dispozícií predlohu so slovom, ktoré majú poskladať. Túto “skúšku správnosti” môžu taktiež použiť aj iba ako kontrolu, či slovo poskladali správne.
Skladanie slov obsahuje 18 slov, z toho 6 je na tri písmená, 6 na štyri písmená a 6 na päť písmen.

Celá edukatívna pomôcka je vytvorená z kancelárskeho papiera, ktorý je zalaminovaný a jednotlivé papierové časti sú spojené jednoduchým spojovacím nitom.

Kategórie: