stvorenie sveta PEXESO

8,50

Montessori edukačná pomôcka.

Pexeso o stvorení sveta je vyrobené z kancelárskeho papiera, ktorý je zalaminovaný.
Touto pomôckou sa deti priblížia k tomu, ako bol stvorený svet.

Pomôcka obsahuje spolu šestnásť kartičiek. Na ôsmych sú znázornené postupne časti stvorenia bez pomenovania a na ďalších ôsmych časti stvorenia s pomenovaním.  Takto deti hľadajú dvojice.

Pri tejto pomôcke som SPOLUPRACOVALA s mojou sestrou, ktorá obrázky sama navrhla a namaľovala.
Viac z jej krásnej tvorby nájdete tu:

https://dennikjednejduse.sk/

Rozmer: 6,5×6,5cm